PHV ADJAK
De hondenschool voor iedere hond !

Lidmaatschap

U betaald eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

De contributie ad €30,00 betaald u voor een half jaar. 

U kunt dan zo vaak komen als u wilt.

Na dit half jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij U schriftelijk laat weten dat U uw lidmaatschap niet wilt verlengen. 

U kunt zich aanmelden/afmelden via de email secretaris@phv-adjak.nl

De contributie kunt U contant voldoen op de wei of U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op onze  bankrekening: Rabobank Gulpen rekeningnummer : NL47RABO0129340464  met vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij U zich schriftelijk of per email afmeld als lid bij onze secretaris (secretaris@phv-adjak.nl) 

 

U kunt met uw lidmaatschap trainen met maximaal twee honden. 


Leden onder de 14 jaar dienen een schriftelijke toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd).

Map
Info