PHV ADJAK
De hondenschool voor iedere hond !

Lidmaatschap

U betaalt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

De contributie is € 35,00 voor een half jaar of € 70,00 voor een jaar.

U kunt dan zo vaak komen als u wilt.

Na dit halfjaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk laat weten dat u uw lidmaatschap niet wilt verlengen. 

U kunt zich aanmelden/afmelden via de e-mail secretaris@phv-adjak.nl

De contributie kunt u contant voldoen op de wei of u kunt het verschuldigde bedrag overmaken op onze bankrekening: Rabobank Gulpen rekeningnummer: NL47RABO0129340464  met vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u zich schriftelijk of per e-mail afmeldt als lid bij onze secretaris (secretaris@phv-adjak.nl) 

 

U kunt met uw lidmaatschap trainen met maximaal twee honden. 


Leden onder de 14 jaar dienen een schriftelijke toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd).

Map
Info